قالب های پرسی

طراحی و ساخت انواع قالب های بدنه خودرو
<span>قالب های پرسی</span>

ماشين های ابزار CNC

طراحی و ساخت ماشين های فرز CNC و ماشين های مخصوص
<span></span>ماشين های ابزار  CNC

توليد قطعه

توليد قطعات پرسی بدنه خودرو
توليد <span>قطعه</span>

فيكسچر ها

طراحی و ساخت انواع فيكسچرهای كنترلی
<span>فيكسچر ها</span>

 

 

JoomShaper

metal forming company

قالبسازی