اخبار شركت

 

ارسال کمک‌های کارکنان قالب‌های صنعتی سایپابه مردم سیل‌زده سیستان و بلوچستان

08 بهمن 1398

ارسال کمک‌های کارکنان قالب‌های صنعتی سایپابه مردم سیل‌زده سیستان و بلوچستان                   

     

کارکنــان شــرکت قالبهای صنعتی سایپا محموله هایی شــامل لوازم موردنیاز مردم سیل زده سیستان و بلوچستان را به مناطق سیل زده این استان ارسال کردند. مدیرعامل شرکت قالبهای صنعتی سایپا با اعلام این خبر، افزود: با اعـلام فراخوانی به منظور کمک به مردم سیل زده سیستان و بلوچستان، کارکنان پرتلاش این شرکت، در اقدامی خداپســندانه کمکهــای انسان دوســتانه خــود را در قالب کاروانی برای هموطنان سیل زده این اســتان ارسال کردند. مجید رمضانی حمایت مردم ایراناسلامی در حوادث اخیر را نشــانه نوع دوســتی آنان دانست و تصریح کرد: با اتحاد و همدلی در برابر اتفاقات ناگوار و مشکلات خواهیم ایستاد و این حرکت خودجوش کارکنان قالبهــای صنعتی ســایپا، نشانه بارزی از درک شرایط و همدردی با مردم حادثهدیده در سراسر کشور است. محموله کمکهــای کارکنان قالبهــای صنعتی ســایپا، شامل پتو، آب معدنی، کنسرو و لوازم بهداشتی جهت توزیع در میان افراد نیازمند و سیل زده سیستان و بلوچستان، پس از بارگیری در شرکت قالبهای صنعتی، به نیابت از ســردار دلها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به مناطق سیل زده ارســال و با نظارت نمایندگان این شرکت توزیع میشود.

 

JoomShaper

metal forming company

قالبسازی