تاریخچه

 
1370

تاسيس شركت ، تاريخ عقد قرارداد و انتقال دانش فني با FUJI

1373

آغاز به كار شركت قالب ها

1375

ساخت و تكميل و تحويل اولين سري از قالب هاي مربوطه به خودرو پرايد به گروه خودروسازي سايپا

1375

افزايش ظرفيت توليد از 600 تن به 1000 تن

1376

امضاي قرارداد همكاري و انتقال دانش فني ساخت ماشين ابزار با شركت ZAYER اسپانيا

1377

افتتاح خط توليد ماشين ابزار

1378

عقد قرارداد ساخت و صادرات قالب هاي خودرو CLIO با رنوي فرانسه

1379

تحويل موضوع قرارداد ساخت و صادرات قالب هاي خودروي CLIO

1379

صادرات اولين سري ماشين ابزار به اروپا

1383

كسب دانش فني جهت ساخت ماشين هاي سنتر افقي و عمودي با همكاري DAHLIH تايوان

1383

عقد قرارداد ساخت قالب هاي L90 (لوگان) با شركت رنو پارس

1384

تحويل قالب هاي L90 به مشتري

1386

طراحي خط توليد بلوك سيلندر و تامين ماشين آلات و تجهيزات مربوط

1391

ساخت و صادرات تعدادي از قالب هاي پروژه رنو به شركت جوشكونوز در تركيه

1391

طراحي و ساخت بدنه هاي خودرو (132،141،151،X100 - (111،131 و (211،232،231) - X200 توسط شركت قالب ها طي ساليان گذشته صورت پذيرفته است

JoomShaper

metal forming company

قالبسازی